ผู้ประกอบการร้านกาแฟ (Coffee Shop)

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ 2. นางสาวธัญกร ทนุกุล
สถานที่จัดกิจกรรม:
ร้านกาแฟ HUG CUP
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว