แกะสลักโฟม

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะ นางสาวอาภัสรา เชาว์รุ่งโรจน์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องราฟาเอล
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก