ชุมนุมเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ครูประจำกิจกรรม:
ครูสุจินตา คำเงิน
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 6 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก