งานฝีมือระดับม.ปลาย

ครูประจำกิจกรรม:
นางดวงเดือน ปนันคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
สวนป่า บริเวณหลังเวที
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 14 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก