งานฝีมือม.ต้น

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องพักครูระดับชั้นม.1
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก