ครูประจำกิจกรรม:
ว่าที่ร.ต.ณณนวัตม์ การะเกตุ
สถานที่จัดกิจกรรม:
1. ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 2. สนามฟุตซอลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก