เส้น สาน สวย

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์และห้องพักครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 5 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก