ครูประจำกิจกรรม:
นางพิชยา พรหมปัญญา
สถานที่จัดกิจกรรม:
บริเวณสนามสวนป่า
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 16 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก