คณิตศิลป์

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวดาววิภา มีบุญ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 อาคาร 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 16 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก