คิดเลขเร็ว

ครูประจำกิจกรรม:
นายสัณหภพ ยอดสร้อย
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 5 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก