ท่องโลกกว้าง

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า 2. นางสาวลลิตา วงค์กัญญา
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์สังคม อาคาร 4 ชั้น 3
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 49 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก