เส้นศิลป์ม่วนใจ๋

ครูประจำกิจกรรม:
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะราฟาเอล
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 28 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว