หมากกระดาน

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว