"ฮูลาฮูป" สะบัดสะโพกลดหุ่น

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวภัทรินญา แสนบุญยืน
สถานที่จัดกิจกรรม:
สวนป่า 1
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว