ติววันนิด คณิตเพลินๆ

ครูประจำกิจกรรม:
1. ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น 2. นางสาวนภสร คำปิ่นแก้ว
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง ม.3/1
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 24 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก