บาสเกตบอลสู่อาเซียน

ครูประจำกิจกรรม:
นายสุรกานต์ คำใหญ่
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับเฉพาะนักเรียนชาย

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว