สมุนไพรในท้องถิ่น

ครูประจำกิจกรรม:
นายสิงห์คำ กุยเขียว
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับเฉพาะนักเรียน ม.๔

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว