คุ้มครองผู้บริโภค

ครูประจำกิจกรรม:
นางจินตนา รังษี
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 38 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว