วงโยธวาทิต

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายพิพัฒน์ หิมเวช 2. นายนิพนธ์ เสนาเนียร
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องวงโยธวาทิต
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 90 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 43 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก