ดนตรีสากล

ครูประจำกิจกรรม:
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องดนตรี
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษทางด้านดนตรีสากล

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 22 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก