ดนตรีพื้นเมือง

ครูประจำกิจกรรม:
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องดนตรี
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีพื้นเมือง

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 15 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก