ท่องโลกอาเซียน

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวรพีพร เส็งคานนท์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ศูนย์สังคมศึกษา ห้อง 432
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก