นักพฤกษศาสตร์รุนเยาว์

ครูประจำกิจกรรม:
นายอุดร ปงกาวงค์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 24 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก