โยคะเพื่อสุขภาพ

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 3 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก