ชุมนุมSMART MATH

ครูประจำกิจกรรม:
นายสิทธิชัย ผ่องใส
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์คณิต
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 21 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก