นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์

ครูประจำกิจกรรม:
ครูทองพูล สอนมั่น
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องชีววิทยา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 8 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก