วอลเลย์บอล

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวณัฏฐนิชา ทองคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามกีฬาด้านหลัง
เกี่ยวกับกิจกรรม:

มีใจรักออกกำลังกาย

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก