ชุมนุมงานฝีมือระดับม.ปลาย

ครูประจำกิจกรรม:
ครูดวงเดือน ปนันคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
สวนป่า1
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก