กิจกรรมชุมนุม ภาษาอังกฤษพาเพลิน

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ 2. Ms. Guendilyn
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องม.3/3
เกี่ยวกับกิจกรรม:

คนที่สนใจภาษาอังกฤษ

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 23 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก