งานฝีมือระดับชั้น ม.ปลาย

ครูประจำกิจกรรม:
ครูดวงเดือน ปนันคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
หลังห้อง HCBC
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 5 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก