ชุมนุมฉันจะเข้านิติศาสตร์ให้ได้เลย

ครูประจำกิจกรรม:
ครูปิยะพงษ์ มอญแสง
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง 6/7 อาคาร 4 ชั้น 3
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 17 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก